Situácia na trhu industriálnych nehnuteľností v prvom kvartáli 2015

06.05.2015

Aktuálny stav na trhu industriálnych nehnuteľností

Industriálny trh sa neustále vyvíja a v súčasnej dobe zahŕňa 1,5 milióna m2 skladových a logistických priestorov. V širšom okolí Bratislavy (do 40 km od centra mesta) je sústredená väčšina priestorov (až 74 %) a to najmä z dôvodu lepšej infraštruktúry a prítomnosti veľkých automobilových hráčov.

 

Voľné priestory

V širšom okolí Bratislavy sa neobsadenosť skladových priestorov drží na úrovni 5,10 %, v ostatnej časti Slovenska dosahuje úroveň 7,70 %. Priemerná kvartálna miera neobsadenosti na slovenskom trhu tak predstavuje 5,77 %, čo znamená pokles až o 172 bázických bodov oproti  predchádzajúcemu kvartálu. V prvom kvartáli 2015 nebol zaznamenaný výrazný počet nových skladových priestorov, ale vďaka optimizmu developerov sa v nasledujúcich obdobiach očakáva čoraz viac špekulatívnej výstavby.

 

Nové a aktuálne projekty

Skladové a logistické priestory sa rozšírili o dva dokončené projekty. Dovedna ide 

o 14 000 m2 nových prenajímateľných plôch. „Najvýznamnejším míľnikom je dokončenie ďalšej priemyselnej haly v Senci, realizovanej spoločnosťou Goodman, o ploche 10 000 m2. Goodman  predprenajal 40 % skladových priestorov medzinárodnej logistickej spoločnosti Agility Logisticsa zvyšná časť výmery je tesne pred podpisom zmluvy“ uviedol Tomáš Ostatník z oddelenia industriálnych nehnuteľností CBRE Slovensko.

Ďalším projektom je uzavretie ďalšej fázy výstavby priemyselného parku vo Vrábľoch. Tento priestor o výmere 4 000 m2 má prenajatý spoločnosť Pall Corporation. Vo výstavbe je momentálne 62 800 m2 skladových priestorov, z ktorých sa až 76 % nachádza mimo širšie okolie Bratislavy..

Najaktuálnejší projekt vzniká v Žiline pod dohľadom spoločnosti P3 Logistic Parks. Ide o 2 800 m2 nového centra kuriérskej spoločnosti DHL. Do konca roka sa očakáva aj dokončenie haly o rozlohe 16 000 m2 developerom Immorent v Košiciach. Tá je určená pre Howe, výrobcu kožených komponentov pre automobilový priemysel.

 

Nájomná aktivita

Miera nájomnej aktvity dosiahla v prvom kvartáli 109 600 m2, čo je oproti poslednému štvrťroku 2014 pokles o 45 %. Koniec roka sa však vo všeobecnosti vyznačuje zvýšenou nájomnou aktivitou, preto tento pokles nie je alarmujúci. Na druhej strane v medziročnom porovnaní narástla miera nájomnej aktivity 250 %-ne. Nové nájomné zmluvy predstavovali až 61 % celkovej nájomnej aktivity a až 71 % transakcií sa uskutočnilo v širšom okolí Bratislavy. V nasledujúcom období sa očakáva príchod nových spoločností na trh, no významnú časť budú stále tvoriť renegociácie, nakoľko viacerým kľúčovým nájomcom sa blíži  koniec nájomných kontraktov.

 

Ceny nájmov

Ceny nájmov sa na slovenskom trhu v rámci prvého kvartálu 2015 rovnali cenám z predošlého obdobia, a teda sa pohybovali od 3,30 €/m2/mesiacaž do 4,20€/m2/mesiac.

Naspäť
Vyplňte, prosím, všetky polia formulára a my Vás radi skontaktujeme a zodpovieme Vaše otázky.
captcha