Kancelársky komplex v Rači s nízkou spotrebou energie

26.07.2012

Zákon definuje energetickú hospodárnosť ako množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvom energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a osvetlenie.

Administratívne centrum Reding Tower 2 v bratislavskej Rači disponuje týmito základnými parametrami:

  • Potreba primárnej energie  187 kWh/(m2.a)
  • CO2 emisie 35 kg/(m2.a)

Podľa hodnotenia jednotlivých miest spotreby je príprava teplej vody v objekte kategorizovaná ukazovateľom A, čo predstavuje nízku spotrebu energie. Spotreba energie na prípravu teplej vody predstavuje 1 kWh/(m2.a), požiadavka bola do 8 kWh/(m2.a). Teplá voda je v objekte pripravovaná lokálne elektrickými zásobníkovými ohrievačmi, 50 % tepelných strát zo systému prípravy, dodávky a distribúcie teplej vody sa využije v prospech vykurovania.

Fínsko-slovenský developer YIT Reding pri stavbe kancelárskeho komplexu v Rači používal technologické zariadenia, ktorých cieľom je maximalizovať úspory energií a znižovať výšku prevádzkových nákladov. Prioritou developera je uskutočniť včas aj kolaudáciu projektu, ktorý ponúka nájomcom kvalitné priestory.

Kolaudačné konanie prebehlo podľa plánu v júni 2012 a na právoplatné kolaudačné rozhodnutia čaká budova v auguste 2012. S priebehom výstavby je spokojný aj Ladislav Veršovský zo spoločnosti YIT Reding. „Sme radi, že energetická certifikácia zaradila budovu do nízkoenergetickej kategórie B. Maximalizácia úspory energií by mala byť podmienkou pri výstavbe nových projektov na Slovensku. Veríme v úspešnosť Reding Tower 2 nielen vďaka jeho myšlienke energetickej úspornosti, ale aj pokojnej lokalite, v ktorej je projekt situovaný,“ uviedol.

Vykurovanie komplexu Reding Tower 2 je hodnotené kategóriou B, teplovodná kombinovaná vykurovacia sústava spája konvenčné, teplovzdušné a sálavé vykurovanie. Nútené vetranie a klimatizácia spadajú tiež do B hodnotenia, kancelársky komplex je vybavený centrálnym ventilačným systémom s rekuperáciou tepla.  Administratívny priestor je priamo osvetlený a vetraný, iba v malej časti miestností je osvetlenie riešené ako umelé osvetlenie výhradne svietidlami. Z hľadiska osvetlenia a celkovej dodanej energie sa stavba zaraďuje do kategórie B zákonom stanoveného hodnotenia. Celková dodaná energia predstavuje spolu 100 kWh/ (m2.a).

Naspäť
Vyplňte, prosím, všetky polia formulára a my Vás radi skontaktujeme a zodpovieme Vaše otázky.
captcha